Player Event StandingsClick on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail

Print Export to Excel
Player Times Played Total Purse Avg. Gross Avg. Net Low Gross Low Net
Goradia, Vishal 2 $ 450.00 85.5 68.5 83.0 66.0
Velez, Ony 2 $ 450.00 75.5 76.5 72.0 73.0
Mayur, Sunil 2 $ 450.00 79.5 70.5 78.0 69.0
Gagneja, Sumeet 2 $ 414.00 91.5 68.5 90.0 67.0
Soni, Harpreet 2 $ 335.80 82.5 69.5 80.0 67.0
Upadhyaya, Deepak 2 $ 260.80 100.5 79.5 100.0 79.0
Desai, Divyang 2 $ 210.80 94.0 75.0 92.0 73.0
Joshi, Anirudh 2 $ 150.00 84.5 70.5 82.0 68.0
Mann, Kanwaljit 2 $ 125.00 90.5 70.5 89.0 69.0
Bhalla, Sunil 2 $ 125.00 79.5 74.5 77.0 72.0
Bhardwaj, Anurag 2 $ 125.00 80.5 72.5 78.0 70.0
Mehdi, Irfan 2 $ 122.83 81.0 74.0 81.0 74.0
Vaid, Surendra 2 $ 72.83 93.0 79.0 93.0 79.0
Gautam, Raj 2 $ 72.83 89.5 77.5 85.0 73.0
Thapar, Pankaj 2 $ 72.83 94.5 82.5 90.0 78.0
Singh, Jimmy 2 $ 72.83 83.5 75.5 83.0 75.0
Bhatia, Monty 2 $ 72.83 84.5 74.5 84.0 74.0
Sidhu, Kulwant 2 $ 60.80 94.5 76.5 92.0 74.0
Solomon, Felix 2 $ 60.80 90.5 74.5 86.0 70.0
Dhillon, Karan 2 $ 50.00 86.0 73.0 81.0 68.0
Devgan, Prabhjot 2 $ 38.00 95.0 68.0 91.0 64.0
Goyal, Vishal 2 $ 38.00 105.5 81.5 101.0 77.0
Nagarajan, Naresh 2 $ 0.00 97.0 82.0 95.0 80.0
Athale, Ajay 2 $ 0.00 98.5 82.5 95.0 79.0
Bhandarkar, Deepak 2 $ 0.00 87.0 87.0 87.0 87.0
Kanive, Chandrashekar 2 $ 0.00 114.0 79.0 112.0 77.0
Dixit, Sanjeev 2 $ 0.00 101.5 78.5 91.0 68.0
Vaid, Ashok 2 $ 0.00 103.5 80.5 101.0 78.0
Mathuria, Ketki 2 $ 0.00 110.5 78.5 109.0 77.0
Shah, Parthiv 2 $ 0.00 112.0 81.0 106.0 75.0
Ranjan, Hasmukh 2 $ 0.00 102.5 75.5 100.0 73.0
Malik, Rajiv 2 $ 0.00 103.0 76.0 101.0 74.0
Wadhwa, Ajay 2 $ 0.00 103.0 84.0 102.0 83.0
Zia, Sajid 2 $ 0.00 104.0 81.0 100.0 77.0
Desai, BJ 2 $ 0.00 98.5 76.5 95.0 73.0
Thind, Surinder 2 $ 0.00 100.0 79.0 94.0 73.0
Bhargava, Sanjiv 2 $ 0.00 98.5 77.5 97.0 76.0
Joshi, Ayush 2 $ 0.00 92.5 73.5 89.0 70.0
Singh, Satwant 2 $ 0.00 99.0 80.0 95.0 76.0
Rai, Shashikant 2 $ 0.00 95.0 77.0 90.0 72.0
Verma, Kunal 2 $ 0.00 95.0 77.0 92.0 74.0
Sankarlingam, Velchamy 2 $ 0.00 88.0 72.0 86.0 70.0
Malakar, Vishal 2 $ 0.00 93.5 80.5 92.0 79.0
Mukhi, Zoheb 2 $ 0.00 87.0 74.0 82.0 69.0
Manickam, Felix 2 $ 0.00 97.5 84.5 94.0 81.0
Ramaiah, Sunil 2 $ 0.00 90.5 78.5 86.0 74.0
Sastry, Harsha 2 $ 0.00 88.5 79.5 88.0 79.0
Halbe, Madhav 2 $ 0.00 88.0 80.0 88.0 80.0
Saggu, Inderjot Singh 2 $ 0.00 82.5 74.5 82.0 74.0
Pindiproli, Ravi 2 $ 0.00 86.0 74.0 85.0 73.0
Dixit, Vikaas 2 $ 0.00 86.5 71.5 84.0 69.0
Chaudhri, Kiran 2 $ 0.00 98.5 82.5 97.0 81.0
Johal, Hartaj 2 $ 0.00 90.5 76.5 89.0 75.0
Hooda, Rajesh 2 $ 0.00 88.5 74.5 87.0 73.0
Dhillon, Savraj 2 $ 0.00 92.0 75.0 84.0 67.0
Rao, Prem 2 $ 0.00 102.5 85.5 102.0 85.0
Saha, Subhasish 2 $ 0.00 94.5 74.5 94.0 74.0
Gautam, Kunaal 2 $ 0.00 84.0 73.0 82.0 71.0
Mann, Richard 2 $ 0.00 87.5 75.5 86.0 74.0
Dalal, Satish 2 $ 0.00 79.5 72.5 79.0 72.0
Badhesha, Jang 2 $ 0.00 88.0 77.0 88.0 77.0
Sandhu, Aman 1 $ 0.00 86.0 79.0 86.0 79.0
Halakatti, Shekhar 2 $ 0.00 86.0 76.0 79.0 69.0
Pungaliya, Chetan 2 $ 0.00 87.0 76.0 85.0 74.0
Totals:   $ 3,830.98